Frågor om Tal- och Sång

Här kan du ställa frågor till mig, Alvar, rörande tal- och sång.
Visa inlägg  Skriv inlägg  Visa senaste Avancerad sökning
 


Re: Pratar otydligt, för fort och tyst. 2006-12-30 19:44:32
Hej Benjamin!
Ditt problem att tala snabbt delas av ganska många. I sin värsta form kallas det "skenande tal". Vanligare är att det har med personligheten att göra. Du är kanske ivrig och snabb i andra avseenden också?
Att du talar otydligt har bl a att göra med vilka förebilder du hade när ditt tal utvecklades i tidig ålder. Vi har alla lärt oss tala genom härmning av omgivningens tal.
Det gäller också hur du använder dina stämband för att bilda tonen. Talar du alltid med svag röst blir stämbandsmuskulaturen svagare än om du varit van att använda starkare röst.
Eftersom det är muskler du använder både när du ska bilda ton och språkljud är det möjligt för dig att träna de musklerna till större styrka och smidighet. De följer de lagar som gäller för alla andra muskler i kroppen. Om du t ex vill bli starkare i armarna måste armmusklerna utsättas för mer arbete än vanligt.
Ett problem är att de flesta av de funktioner som rör ditt tal har tidigt blivit automatiska funktioner. När du sedan vill ändra på dem har du inte tillräckligt bra medveten kunskap för att ändra mönstren. Därför tror jag att du skulle behöva ta kontakt med en specialist som visar dig hur du ska träna. En logoped (som arbetar i sjukvården)eller en talpedagog som ofta arbetar i skolor eller privat. Logopeden får du kontakt med genom din läkare. Vill du hitta en talpedagog i din närhet kan du få råd genom Svenska sång- och talpedagogförbundet (länk finns på min hemsida) som hänvisar någon i ditt närområde. Går du fortfarande i skola kanske det finns en talpedagog i din kommun som arbetar i skolorna.
Jag vill till sist uppmuntra dig. Det är inte svårt att tekniskt ändra på sitt tal. Men du kommer inte undan din egen insats. Hör gärna av dig igen.
Lycka till! Alvar
 
Svara  Tillbaka


(Debattråden visas nedan, aktuellt inlägg är markerat)

Pratar otydligt, för fort och tyst. 2006-12-25 20:31:01
Hej! Jag har i hela mitt liv pratat för fort oc...
Benjamin, Gävle
  Re: Pratar otydligt, för fort och tyst. 2006-12-30 19:44:32
  Hej Benjamin! Ditt problem att tala snabbt delas ...
 

Till toppen av sidanWebvoter Webforum från Textalk

Fler tjänster från Textalk: E-butik, webbutik och e-handel från Textalk Webshop | Smart publicering av trycksaker på nätet | Skapa webbenkät med Websurvey enkätverktyg | Publiceringsverktyg för webbtidningar | Avancerat publiceringsverktyg för webbplatser | Skapa din demobutik på demobutik.com | Info om e-handel med Textalk Webshop