Vänster, höger eller mitt emellan? Alla åsikter är välkomna! Håll dock debatten saklig och konstruktiv, då kan detta debattforum bli intressant att besöka.
Visa inlägg  Skriv inlägg  Visa senaste Avancerad sökning
 

Antal debattrådar per sida:
Visar sida 9 av 33 « Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa »

Mölndal drar sig ur sammarbetsprojekt 2007-09-23 19:32:00
Mölndals stad vill inte delta i samarbetsprojekt med narkotikaroteln.
Sammanställning visar att Mölndal fått ut mycket av samarbetet under årens lopp. Mer än en tredjedel av de personer som hamnat i polisens razzior ha varit Mölndalsbor, 146 av 427 personer under 1998-2006. Säger Jerker Halling (v) ledamot i Arbets- och familjestödsnämnden och dess AU.
Mycket bra artikel
Observant, Mölndal
Svara
 

Oppositionens budgetförslag 2007-06-01 23:00:17
Oppositionens budgetförslag:
Ett framsteg för att kunna sammarbeta kring budgeten för 2008. I vart fall är förslaget en bra motvikt till det borgerliga budgetförslaget.

Budgetförslaget från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet innebär att samtliga nämnder och styrelser tillsammans erhåller 2 544,6 miljoner. I förhållande till innevarande år är det en ökning med 187,2 miljoner. Av detta är 85,1 miljoner kompensation för 2008 års löneökningar, med en speciell satsning på jämställda löner på 3,7 miljoner.
Läs mer på hemsidan kring förslagen hälsar
webmaster
Webmaster, Mölndal
Svara
 

Färdtjänst samma kostnad som kollektivresenär 2007-05-04 20:11:34
Ökad färdtjänstresande efter ändring till kollektivtrafiktaxa

Förändringen av egenavgifterna i maj 2006 innebar en markant ökning av antalet resenärer. Resorna har efter förändringen legat på en relativt stabil nivå på drygt 5000 resor per månad. Den sammanvägda ökningen är ca 45 % för perioden efter förändringen av egenavgifterna och 33 % sett över hela 2006.
För att kommentera utfallet av effekterna av ändringen så har alla färdtjänstresenärer fått betalar samma taxa som övriga kollektivresenärer.
Det har varit lyckat och demokratiskt för färdtjänstresenärer. Vänsterpartiets representanter i kommunens olika organ har varit mycket aktiva för att få till stånd denna ändring i Mölndal.
Jan Jonsson, Mölndal
Svara
 

A-kassa eller inte 2007-02-18 18:03:44
Alla borde gå ur a-kssan för att sabotera för den borgerliga regeringen.
Det är ren stöld som nu förekommer. Inte konstigt att det skapar problem och oro med sådan politik.
Arg Mölndalsbo.
Arg Mölndalsbo
Svara
 
  Re: A-kassa eller inte 2007-03-15 10:23:12
  A-kassan eller inte Enligt uppgifter från Pappers...
Observatör

Tystnaden breder ut sig 2007-01-21 18:23:31
I Landskrona måste alla enligt ett dekret från skolledningen tala svenska med varandra! Kommer det överhuvud taget att i fortsättningen föras några samtal i den kommunen? Jag har för mig att alla
skåningar har vissa besvär med det svenska språket. Kan detta vara en eftergift för de invandrarfientliga
grupperna i kommunen? Det folkpartistiska kommunalrådet synes inte ha någon lösning på proble-met. Och - vem hade väntat sig något annat?
Genuin svensk, Mölndal
Svara
 
  Re: Tystnaden breder ut sig 2007-01-23 22:32:15
  Utbildningsutskottsledamot anmäler Gustaf Adolfssk...
Jan Jonsson, Mölndal

Visar sida 9 av 33 « Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa »
Till toppen av sidanWebvoter Webforum från Textalk

Fler tjänster från Textalk: E-butik, webbutik och e-handel från Textalk Webshop | Smart publicering av trycksaker på nätet | Skapa webbenkät med Websurvey enkätverktyg | Publiceringsverktyg för webbtidningar | Avancerat publiceringsverktyg för webbplatser | Skapa din demobutik på demobutik.com | Info om e-handel med Textalk Webshop