Camons aktieforun

Här kan alla lägga in sina aktietips och diskutera aktieinköp.
Visa inlägg  Skriv inlägg  Visa senaste Avancerad sökning
 
Antal debattrådar per sida:
Visar sida 1 av 2 « Föregående1 2 Nästa »

Uträkning 2006-03-29 15:54:33
10 miljoner ounce guld motsvarar ett guldvärde per aktie på 3.718 kr per aktie, hur mycket kostar det då att få upp guldet?

Enl. lönsamhetsstudien kostar det 149 usd/ounce. Plus investering på 1,2 miljarder.

10.000.000 ounce * 149 usd = 1.490.000 usd * sek 7,70

= 11,473 miljarder + investering 1,2 miljard

= 12,673 miljard TOTAL KOSTNAD

Guldvärde 10.000.000 * 563 usd/ounce 43,3 miljarder

Detta ger alltså ca. 21 MILJARDR I VINST EFTER SKATT eller 1.794 kr per aktie efter skatt (icke nuvärdesberäknat).

En kurs idag på 160 kr är billigt!!! På längre sikt KÖP. På kort sikt vet man aldrig hur den handlas.

P.S. Vid en nuvärdesberäkning kan man inte räkna med dagens spotpris eftersom future terminspriset på guld aldrig kan vara lika med eller under spotpriset. Detta eftersom centralbanker kan låna ut guld till finansbankerna till en extremt låg ränta (under en procent, se guldleaseräntan), detta lånade guld säljs ut till dagspris och likviden placeras i statsobligationer till en en flera procent högre ränta. Därför räknas futurepriset alltid upp med den långa statslåneräntan.

Detta har t ex Terra Sequrities gjort när man gjorde sin analys och kom fram till net asset value 298:- per aktie.
 
Svara
 

Lappland gold 2006-03-29 11:31:19
LAPPLAND GOLDMINERS: GULDINDIKATION UTANFÖR PLANERAT DAGBROTT (Direkt)
2006-03-29 09:17


STOCKHOLM (Direkt) Lappland Goldminers har funnit
guldindikationer inom ett 2 kilometer långt stråk söder om ett
planerat dagbrott i Fäboliden.
"Resultaten från 80 prover visar i några
fall på så höga guldhalter som 3,8 gram/ton, 1,8 gram/ton och
1,4 gram/ton. Lappland Goldminers intensifierar nu
undersökningarna i området och kommer till att börja med att
borra 12 kärnborrhål mot de påträffade
guldmineraliseringarna", skriver bolaget i ett
pressmeddelande.
"Vi vet ännu inte mycket om den södra förlängningen, men
mot bakgrund av att guldmineraliseringen tycks finnas inom
åtminstone ett 2 kilometer långt stråk söderut skulle det
kunna vara fråga om en fyndighet i samma storlek som nuvarande
Fäboliden. Detta kan innebära en total potential för Fäboliden
och dess södra förlängning på 10 miljoner ounces eller mer",
säger Lappland Goldminers vd Karl-Åke Johansson i
pressmeddelandet.
Han tillägger att vägen till en så stor fyndighet är
lång och besvärlig och kräver ett omfattande, systematiskt och
dyrbart utvecklingsarbete./LÖ
Aktiegurun
Svara
 

CONFIDENCE PATENT NU OCKSÅ GODKÄNT I KINA 2005-10-07 23:01:40
CONFIDENCE INTERNATIONAL: CONFIDENCE PATENT NU OCKSÅ GODKÄNT I KINA - VÄRLDENS STÖRSTA MARKNADER ÄR DÄRMED TÄCKTA. (NGNews)
2005-10-05 08:05

Confidence International AB (publ) noterat på NGM Equity, meddelar att RFID patent nu även godkänts i Kina
Det patent som Confidece International AB, sedan tidigare innehar i USA och Singapore (pressinfo 2005-09-27), gällande RFID-transpondrar laminerade i papper, har förstärkts. Patentet är nu även godkänt och registrerat i Kina och är främst riktat mot flygindustrin, inom segmenten säkerhet, logistik och bagage hantering. Patentet är under slutbehandling i ytterligare ett antal länder inom och utom Europa. Denna framgång ger möjlighet till ett genombrott för vårt patent, nu när det är godkänt i de tre stora marknaderna Kina, Singapore och USA. Kina är det land som ökar mest inom flyget och ett stort antal flygplatser är under uppbyggnad. Asien i sin helhet är inne i en mycket stark tillväxt- och expansionsfas. USA svarar ensamt för cirka 50% av världsmarknaden inom flygindustrin.


Med den tillväxt inom flygindustrin som prognostiserats av IATA kommer mer än 1 miljard människor i världen att transporteras med flyg år 2012. Varje passagerare transporterar i genomsnitt 1,2 bagage. Lägger man sedan till utbyggnaden av olika säkerhets- och service funktioner på flygplatserna, som kräver RFID integrerade boarding pass, kan man få en uppfattning om den potential som finns i Confidence patent - även om man skulle nöja sig med att räkna potentiella royaltyintäkter i enstaka euro-cent per RFID-tag.

Confidence målsättning är inte primärt att teckna avtal med små aktörer på marknaden, utan söka allianser med de stora spelare, som kommer att vara system integratörer på denna marknad, ett arbete som är krävande, men som kan ge mycket goda framtida intäkter Även andra applikationsområden, där RFID-transpondrar laminerade i papper används, är under kraftig utbyggnad, säger Lennart Preutz, styrelseledamot i Confidence International AB Patentet presenteras nästa vecka vid ett exklusivt RFID seminarium i Taipei. Seminariet arrangeras av den Taiwanesiska staten. Inbjuden som huvudtalare vid seminariet är Lucas Åhlström, en av upphovsmännen bakom Confidences patent.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Lennart Preutz Tel: +46 (8)-5454 5770 E-post: lennart.preutz@confidence.se

Confidence-gruppen (www.confidence.se) har som mål att vara en av de främsta internationella leverantörerna av integrerade säkerhetslösningar till ett brett urval av branscher. Bolaget startade sin utveckling av RFID-teknologi 1989 och nådde först sitt erkännande inom flygindustrin, som en ledande innovatör inom sitt område. Genom förvärvet av JayNat Ltd. och JayNat Ireland Ltd. under år 2000, samt NOC Security Products AB år 2004, erbjuder Confidence-gruppen idag en komplett portfölj av oberoende integrerade produkter och tjänster inom områdena säkerhet, access, larm och server management.
Aktiegurun
Svara
 

Lundin Petroleum 2005-02-03 23:42:55
Oljebolaget Lundin Petroleum avser att köpa 39 procent i det Murmanskbaserade oljebolaget Pechormorneft. Det skriver Interfax. Enligt artikeln ska försäljaren till andelen vara det finländska energibolaget Fortum. Diskussioner mellan representanter för Lundin Petroleum och Fortum samt de övriga aktieägarna i Pechormorneft ska ske senare under veckan. Pechormorneft har en licens att utföra geologisk prospektering i Kolokolmorkoye- och Pomorskoye reservoarerna. Lundin Petroleum ökade 1,4 procent 44,70 kronor.
Peter
Svara
 

Digital illusions en besvikelse !! 2004-08-11 11:24:37
Digital Illusions: Tuff period väntar, Sälj (Avanza)
2004-08-10 11:08

Rapporten från Digital Illusions är en stor besvikelse. Vi tror på ett negativt resultat under andra halvåret och sänker rekommendationen till sälj.
Digital Illusions redovisar ett sämre resultat än väntat för det andra kvartalet. Vinsten under kvartalet var 6,2 Mkr vilket bara var 0,4 Mkr högre än motsvarande period i fjol.

Försäljningen under andra kvartalet uppgick till 51,4 Mkr vilket var en ökning med 18 procent. Royaltyintäkterna uppgick till 25,6 Mkr medan projektintäkterna uppgick till 25,8 Mkr.

Projektintäkterna under andra kvartalet var 23 procent eller 7,6 Mkr lägre jämfört med första kvartalet. Förklaringen är att bolagets utvecklingsteam avslutat sina respektive projekt (Battlefield Vietnam och Rallisport Challenge 2) under perioden. Det har påverkat beläggningsgraden negativt och sänkt rörelsemarginalen.

Bolagets royaltyintäkter som uppgick till 58,9 Mkr under första halvåret bedöms ligga på en lägre nivå under andra halvåret.

I mars lanserades Battlefield Vietnam vilket gav mycket goda royaltyintäkter men ett spels försäljningskurva är vanligtvis högst vid själva lanseringen och sjunker därefter. Under de två första lanseringsveckorna såldes Battlefield Vietnam i 700000 exemplar. Under mars t o m juni såldes ytterligare ca 230 000.

Totalt har de framgångsrika spelen i Battlefieldserien sedan lanseringen 2002 sålts i över 4,1 miljoner exemplar fram till slutet av juni. Under andra kvartalet såldes ca 400 000 exemplar varav alltså drygt hälften kom från det nya spelet Battlefield Vietnam.

Ca 50 procent av försäljningen av Battlefieldprodukterna sker i Nordamerika, 45 procent i Europa och resten i Asien, Sydamerika och Afrika.

Digital Illusions planerar inga större lanseringar under det tredje och fjärde kvartalet. Dessutom kommer ett flertal konkurrerande storsäljare att lanseras under andra halvåret. Det innebär att konkurrensen ökar för Battlefield-serien.

Bolagets resultat efter finansnetto uppgick under första halvåret till 32,4 Mkr (13,6). Nettoresultatet hamnade på 22,8 Mkr (10,2), motsvarande 2,26 kr per aktie (1,10). Nettoomsättningen ökade med 37 procent till 118 Mkr.

Digital Illusions avser flytta verksamheten i Göteborg till Stockholm. Det bedöms ge årliga besparingar på 15 Mkr men flyttkostnaderna på ca 6 Mkr kommer att belasta resultatet under andra halvåret.

Spelserien Battlefield är under utveckling för Playstation 2 och Xbox. Bolaget har fått en utökad buget av Electronic Arts och en lansering planeras till hösten 2005. Bolaget bedömer att det kommer att fördubbla försäljningspotentialen för spelet.

93 procent av nettoomsättningen under första halvåret kom från projekt med Electronic Arts.

Digital Illusions startade 2004 mycket starkt men utsikterna har försämrats betydligt både på kort och lång sikt. Intäkterna från Battlefield-serien avtar och det är tveksamt om bolaget kommer att kunna upprepa succe´n.

Vi sänker vår prognos för 2004 till en vinst på 2 kr per aktie.

Aktien faller idag med 13,3 procent eller 8 kr till 52 kr. Vi tror på ett fortsatt fall och sänker rekommendationen från öka till sälj.


Avanza Analys
Aktiegurun
Svara
 

Visar sida 1 av 2 « Föregående1 2 Nästa »
Till toppen av sidanWebvoter Webforum från Textalk

Fler tjänster från Textalk: E-butik, webbutik och e-handel från Textalk Webshop | Smart publicering av trycksaker på nätet | Skapa webbenkät med Websurvey enkätverktyg | Publiceringsverktyg för webbtidningar | Avancerat publiceringsverktyg för webbplatser | Skapa din demobutik på demobutik.com | Info om e-handel med Textalk Webshop