Vilka krav kan man ställa på ett vaxkabinett?

   
49%
Man får ta vad som bjuds 30 röster
Mft
41%
Hårda 25 röster
H
8%
Inga 5 röster
I
2%
Låga 1 röster
L
Totalt antal röster: 61
Krav på vaxkabinett?
Man får ta vad som bjuds (Mft) 30
Hårda (H) 25
Inga (I) 5
Låga (L) 1

Webvoter.net är en tjänst från Textalk. Fler tjänster:
E-handel och webbutik med Textalk Webshop, Smart publicering av trycksaker på nätet, Skapa webbenkät med Websurvey enkätverktyg, Publiceringsverktyg för webbtidningar, Avancerat publiceringsverktyg för webbplatser