Ska jag länka alla mina bloggars inlägg i "start"bloggen?

  
94%
J
6%
Vi/
0%
N
Totalt antal röster: 16
Länka?
Ja (J) 15
Vet inte / Kanske (Vi/) 1
Nej (N) 0

Webvoter.net är en tjänst från Textalk. Fler tjänster:
E-handel och webbutik med Textalk Webshop, Smart publicering av trycksaker på nätet, Skapa webbenkät med Websurvey enkätverktyg, Publiceringsverktyg för webbtidningar, Avancerat publiceringsverktyg för webbplatser