Hur skall vi göra med fastighetsskatten

  
38%
Ade
31%
Tbd
23%
Bsd
8%
Bvr
0%
God
Totalt antal röster: 13
Fastighetsskatt
Anpassa den efter inkomst (Ade) 5
Ta bort den helt (Tbd) 4
Bra som det är (Bsd) 3
Beskatta via reavinsten då huset säljs i stället (Bvr) 1
Göra om den och sätta ett maximalt tak (God) 0

Webvoter.net är en tjänst från Textalk. Fler tjänster:
E-handel och webbutik med Textalk Webshop, Smart publicering av trycksaker på nätet, Skapa webbenkät med Websurvey enkätverktyg, Publiceringsverktyg för webbtidningar, Avancerat publiceringsverktyg för webbplatser