Vilka krav kan man ställa på ett vaxkabinett?

  
49%
Mft
41%
H
8%
I
2%
L
Totalt antal röster: 61
Krav på vaxkabinett?
Man får ta vad som bjuds (Mft) 30
Hårda (H) 25
Inga (I) 5
Låga (L) 1

Webvoter.net är en tjänst från Textalk. Fler tjänster:
E-handel och webbutik med Textalk Webshop, Smart publicering av trycksaker på nätet, Skapa webbenkät med Websurvey enkätverktyg, Publiceringsverktyg för webbtidningar, Avancerat publiceringsverktyg för webbplatser