VOTE FOR YOUR FAVORITE BREED!
Do you miss a breed on this list? E-mail me at irondog_nor@hotmail.com, and I will add it as soon as possible.

  
19%
DP
16%
BRT
16%
11
9%
Yt
7%
BH
6%
K
5%
ST
3%
BT
3%
AED
2%
GD
1%
12
1%
GS
1%
AST
1%
AH
1%
EBT
1%
N
1%
B
1%
13
1%
MP
1%
17
0%
WHW
0%
SI
0%
X
0%
La
0%
D
0%
19
0%
1
0%
3
0%
St
0%
5
0%
APB
0%
JRT
0%
AB
0%
BdF
0%
W
0%
CC
0%
8
0%
W
0%
Sh
0%
MB
0%
IG
0%
Psp
0%
P
0%
MS
0%
R
0%
Gb
0%
Eb
0%
CdB
0%
K
0%
M
0%
BSD
0%
LR
0%
F
0%
IS
0%
H
0%
Vi
0%
BF
0%
S
0%
A
0%
CKC
0%
BMD
0%
L
0%
3
0%
AS
0%
GS
0%
EB
0%
G
0%
20
0%
16
0%
FB
0%
WC
0%
ACS
0%
8
0%
PT
0%
AST
0%
AI
0%
BC
0%
AM
0%
GS
0%
IW
0%
GR
0%
ESS
0%
NE
0%
CS
0%
DA
0%
C
0%
10
0%
E
0%
21
0%
AT
0%
RT
0%
C
0%
15
0%
SS
0%
Lr
0%
FH
0%
CC
0%
KBT
0%
SD
0%
CT
0%
JC
0%
4
0%
A
0%
SBT
0%
SB
0%
BM
0%
ACD
0%
ECS
0%
Cs
0%
BT
0%
2
0%
S
0%
DS
0%
DC
0%
ABB
0%
18
0%
DDT
0%
DdB
0%
D
0%
SS
0%
CW
0%
B
0%
BC
0%
AK
0%
FT
0%
NM
0%
P
0%
AWS
0%
RR
0%
EM
0%
Nsd
0%
L
0%
TI
0%
IWS
0%
14
0%
BS
0%
FB
0%
GSh
0%
DOT
0%
CO
0%
ASD
0%
Gm
0%
2
0%
GJD
0%
9
0%
WT
0%
ST
0%
V
0%
MT
0%
IH
0%
Prt
0%
7
0%
PH
0%
KCS
0%
GP
0%
AMD
0%
TT
0%
TM
0%
IT
0%
Es
0%
CBR
0%
TFT
0%
K
0%
NT
0%
CLD
0%
P
0%
PWD
0%
GSM
0%
GWP
0%
NM
0%
Wss
0%
CCR
0%
TS
0%
6
0%
Sw
0%
Km
0%
FCR
0%
H
0%
Cdt
0%
ES
0%
SM
0%
ES
0%
OEB
0%
HV
0%
VB
Period covered
 -  
Next
Total no. of votes: 3722238
YOUR FAVORITE DOG BREED
Doberman Pinscher (DP) 707248
Black Russian Terriers (BRT) 606178
Dachshund (11) 595373
Yorkshire terrier (Yt) 340023
Basset Hound (BH) 251449
Keeshond (K) 205254
Scottish Terrier (ST) 189097
Boston Terrier (BT) 124678
American Eskimo Dog (AED) 121798
Great Dane (GD) 67309

Webvoter.net är en tjänst från Textalk. Fler tjänster:
E-handel och webbutik med Textalk Webshop, Smart publicering av trycksaker på nätet, Skapa webbenkät med Websurvey enkätverktyg, Publiceringsverktyg för webbtidningar, Avancerat publiceringsverktyg för webbplatser