VOTE FOR YOUR FAVORITE BREED!
Do you miss a breed on this list? E-mail me at irondog_nor@hotmail.com, and I will add it as soon as possible.

  
19%
DP
18%
BRT
16%
11
9%
Yt
7%
BH
5%
K
5%
ST
3%
BT
3%
AED
2%
GD
1%
12
1%
GS
1%
AST
1%
AH
1%
EBT
1%
N
1%
B
1%
13
1%
MP
1%
17
0%
WHW
0%
SI
0%
X
0%
La
0%
D
0%
19
0%
1
0%
3
0%
St
0%
5
0%
APB
0%
JRT
0%
AB
0%
BdF
0%
W
0%
CC
0%
8
0%
W
0%
Sh
0%
MB
0%
IG
0%
Psp
0%
P
0%
MS
0%
R
0%
Gb
0%
Eb
0%
CdB
0%
K
0%
M
0%
BSD
0%
LR
0%
F
0%
IS
0%
H
0%
Vi
0%
BF
0%
S
0%
A
0%
CKC
0%
BMD
0%
L
0%
3
0%
AS
0%
GS
0%
EB
0%
G
0%
20
0%
16
0%
FB
0%
WC
0%
ACS
0%
8
0%
AST
0%
PT
0%
AI
0%
BC
0%
AM
0%
GS
0%
DA
0%
IW
0%
GR
0%
ESS
0%
NE
0%
CS
0%
C
0%
10
0%
E
0%
21
0%
AT
0%
RT
0%
C
0%
15
0%
SS
0%
Lr
0%
FH
0%
CC
0%
KBT
0%
SD
0%
CT
0%
JC
0%
4
0%
A
0%
SBT
0%
SB
0%
BM
0%
ACD
0%
ECS
0%
Cs
0%
BT
0%
2
0%
S
0%
DC
0%
DS
0%
ABB
0%
DdB
0%
18
0%
DDT
0%
D
0%
SS
0%
CW
0%
B
0%
BC
0%
AK
0%
FT
0%
NM
0%
P
0%
AWS
0%
RR
0%
EM
0%
Nsd
0%
L
0%
TI
0%
IWS
0%
14
0%
BS
0%
FB
0%
CO
0%
GSh
0%
DOT
0%
ASD
0%
Gm
0%
2
0%
9
0%
GJD
0%
WT
0%
ST
0%
MT
0%
V
0%
IH
0%
7
0%
Prt
0%
KCS
0%
PH
0%
GP
0%
TT
0%
AMD
0%
TM
0%
CLD
0%
Es
0%
IT
0%
CBR
0%
TFT
0%
K
0%
NT
0%
PWD
0%
P
0%
GSM
0%
GWP
0%
NM
0%
Wss
0%
CCR
0%
TS
0%
6
0%
Sw
0%
Km
0%
FCR
0%
H
0%
Cdt
0%
SM
0%
ES
0%
ES
0%
OEB
0%
HV
0%
VB
Period covered
 -  
Next
Total no. of votes: 3808638
YOUR FAVORITE DOG BREED
Doberman Pinscher (DP) 707250
Black Russian Terriers (BRT) 667026
Dachshund (11) 619957
Yorkshire terrier (Yt) 340023
Basset Hound (BH) 251450
Keeshond (K) 205264
Scottish Terrier (ST) 189856
Boston Terrier (BT) 124679
American Eskimo Dog (AED) 121799
Great Dane (GD) 67311

Webvoter.net är en tjänst från Textalk. Fler tjänster:
E-handel och webbutik med Textalk Webshop, Smart publicering av trycksaker på nätet, Skapa webbenkät med Websurvey enkätverktyg, Publiceringsverktyg för webbtidningar, Avancerat publiceringsverktyg för webbplatser