VOTE FOR YOUR FAVORITE BREED!
Do you miss a breed on this list? E-mail me at irondog_nor@hotmail.com, and I will add it as soon as possible.

  
21%
DP
15%
11
10%
Yt
10%
BRT
8%
BH
6%
K
6%
ST
4%
BT
4%
AED
2%
GD
2%
12
1%
GS
1%
AST
1%
AH
1%
EBT
1%
N
1%
B
1%
13
1%
MP
1%
17
0%
WHW
0%
SI
0%
X
0%
La
0%
D
0%
19
0%
1
0%
3
0%
St
0%
5
0%
APB
0%
JRT
0%
AB
0%
BdF
0%
W
0%
CC
0%
8
0%
W
0%
Sh
0%
MB
0%
IG
0%
Psp
0%
P
0%
MS
0%
R
0%
Gb
0%
Eb
0%
CdB
0%
K
0%
M
0%
BSD
0%
LR
0%
F
0%
IS
0%
H
0%
Vi
0%
BF
0%
S
0%
A
0%
CKC
0%
BMD
0%
L
0%
3
0%
AS
0%
GS
0%
EB
0%
G
0%
20
0%
16
0%
FB
0%
WC
0%
ACS
0%
PT
0%
AI
0%
BC
0%
AM
0%
GS
0%
IW
0%
GR
0%
ESS
0%
NE
0%
C
0%
CS
0%
10
0%
E
0%
21
0%
AT
0%
RT
0%
8
0%
15
0%
C
0%
SS
0%
Lr
0%
FH
0%
DA
0%
CC
0%
KBT
0%
CT
0%
JC
0%
SD
0%
4
0%
A
0%
SB
0%
BM
0%
ACD
0%
ECS
0%
SBT
0%
Cs
0%
BT
0%
2
0%
S
0%
DS
0%
ABB
0%
18
0%
DDT
0%
D
0%
DC
0%
CW
0%
SS
0%
BC
0%
B
0%
AK
0%
AST
0%
FT
0%
AWS
0%
NM
0%
P
0%
EM
0%
RR
0%
Nsd
0%
L
0%
14
0%
DdB
0%
IWS
0%
BS
0%
TI
0%
ASD
0%
CO
0%
9
0%
GSh
0%
Gm
0%
GJD
0%
FB
0%
DOT
0%
WT
0%
IH
0%
V
0%
2
0%
MT
0%
Prt
0%
ST
0%
PH
0%
GP
0%
AMD
0%
7
0%
KCS
0%
TM
0%
Es
0%
CBR
0%
K
0%
IT
0%
TFT
0%
NT
0%
PWD
0%
TT
0%
CLD
0%
P
0%
GSM
0%
GWP
0%
Wss
0%
CCR
0%
NM
0%
TS
0%
Km
0%
6
0%
Sw
0%
FCR
0%
H
0%
Cdt
0%
ES
0%
ES
0%
SM
0%
OEB
0%
HV
0%
VB
Period covered
 -  
Next
Total no. of votes: 3345166
YOUR FAVORITE DOG BREED
Doberman Pinscher (DP) 707229
Dachshund (11) 504021
Yorkshire terrier (Yt) 340023
Black Russian Terriers (BRT) 326955
Basset Hound (BH) 251448
Keeshond (K) 205128
Scottish Terrier (ST) 184403
Boston Terrier (BT) 124677
American Eskimo Dog (AED) 121627
Great Dane (GD) 67307

Webvoter.net är en tjänst från Textalk. Fler tjänster:
E-handel och webbutik med Textalk Webshop, Smart publicering av trycksaker på nätet, Skapa webbenkät med Websurvey enkätverktyg, Publiceringsverktyg för webbtidningar, Avancerat publiceringsverktyg för webbplatser