VOTE FOR YOUR FAVORITE BREED!
Do you miss a breed on this list? E-mail me at irondog_nor@hotmail.com, and I will add it as soon as possible.

  
20%
DP
15%
11
12%
BRT
10%
Yt
7%
BH
6%
K
5%
ST
4%
BT
4%
AED
2%
GD
2%
12
1%
GS
1%
AST
1%
AH
1%
EBT
1%
N
1%
B
1%
13
1%
MP
1%
17
0%
WHW
0%
SI
0%
X
0%
La
0%
D
0%
19
0%
1
0%
3
0%
St
0%
5
0%
APB
0%
JRT
0%
AB
0%
BdF
0%
W
0%
CC
0%
8
0%
W
0%
Sh
0%
MB
0%
IG
0%
Psp
0%
P
0%
MS
0%
R
0%
Gb
0%
Eb
0%
CdB
0%
K
0%
M
0%
BSD
0%
LR
0%
F
0%
IS
0%
H
0%
Vi
0%
BF
0%
S
0%
A
0%
CKC
0%
BMD
0%
L
0%
3
0%
AS
0%
GS
0%
EB
0%
G
0%
20
0%
16
0%
FB
0%
WC
0%
ACS
0%
PT
0%
AI
0%
BC
0%
AM
0%
GS
0%
IW
0%
GR
0%
ESS
0%
NE
0%
C
0%
CS
0%
10
0%
E
0%
8
0%
21
0%
AT
0%
RT
0%
DA
0%
C
0%
15
0%
SS
0%
Lr
0%
FH
0%
AST
0%
CC
0%
KBT
0%
CT
0%
SD
0%
JC
0%
4
0%
A
0%
SB
0%
BM
0%
ACD
0%
SBT
0%
ECS
0%
Cs
0%
BT
0%
2
0%
S
0%
DS
0%
ABB
0%
18
0%
DDT
0%
DC
0%
D
0%
CW
0%
SS
0%
BC
0%
B
0%
AK
0%
FT
0%
AWS
0%
P
0%
NM
0%
RR
0%
EM
0%
DdB
0%
Nsd
0%
L
0%
14
0%
IWS
0%
TI
0%
BS
0%
GSh
0%
CO
0%
FB
0%
ASD
0%
Gm
0%
9
0%
DOT
0%
GJD
0%
2
0%
V
0%
MT
0%
ST
0%
IH
0%
WT
0%
Prt
0%
PH
0%
KCS
0%
GP
0%
AMD
0%
7
0%
TM
0%
Es
0%
CBR
0%
K
0%
IT
0%
TFT
0%
CLD
0%
NT
0%
PWD
0%
TT
0%
P
0%
GSM
0%
GWP
0%
NM
0%
Wss
0%
CCR
0%
TS
0%
Km
0%
Sw
0%
6
0%
FCR
0%
H
0%
Cdt
0%
SM
0%
ES
0%
ES
0%
HV
0%
OEB
0%
VB
Period covered
 -  
Next
Total no. of votes: 3458138
YOUR FAVORITE DOG BREED
Doberman Pinscher (DP) 707234
Dachshund (11) 526439
Black Russian Terriers (BRT) 414813
Yorkshire terrier (Yt) 340023
Basset Hound (BH) 251449
Keeshond (K) 205203
Scottish Terrier (ST) 186239
Boston Terrier (BT) 124678
American Eskimo Dog (AED) 121791
Great Dane (GD) 67307

Webvoter.net är en tjänst från Textalk. Fler tjänster:
E-handel och webbutik med Textalk Webshop, Smart publicering av trycksaker på nätet, Skapa webbenkät med Websurvey enkätverktyg, Publiceringsverktyg för webbtidningar, Avancerat publiceringsverktyg för webbplatser