VOTE FOR YOUR FAVORITE BREED!
Do you miss a breed on this list? E-mail me at irondog_nor@hotmail.com, and I will add it as soon as possible.

  
20%
DP
16%
11
14%
BRT
10%
Yt
7%
BH
6%
K
5%
ST
4%
BT
3%
AED
2%
GD
2%
12
1%
GS
1%
AST
1%
AH
1%
EBT
1%
N
1%
B
1%
13
1%
MP
1%
17
0%
WHW
0%
SI
0%
X
0%
La
0%
D
0%
19
0%
1
0%
3
0%
St
0%
5
0%
APB
0%
JRT
0%
AB
0%
BdF
0%
W
0%
CC
0%
8
0%
W
0%
Sh
0%
MB
0%
IG
0%
Psp
0%
P
0%
MS
0%
R
0%
Gb
0%
Eb
0%
CdB
0%
K
0%
M
0%
BSD
0%
LR
0%
F
0%
IS
0%
H
0%
Vi
0%
BF
0%
S
0%
A
0%
CKC
0%
BMD
0%
L
0%
3
0%
AS
0%
GS
0%
EB
0%
G
0%
20
0%
16
0%
FB
0%
WC
0%
ACS
0%
PT
0%
AI
0%
BC
0%
AM
0%
GS
0%
IW
0%
8
0%
GR
0%
ESS
0%
NE
0%
AST
0%
C
0%
CS
0%
10
0%
E
0%
21
0%
AT
0%
DA
0%
RT
0%
C
0%
15
0%
SS
0%
Lr
0%
FH
0%
CC
0%
KBT
0%
CT
0%
SD
0%
JC
0%
4
0%
A
0%
SB
0%
BM
0%
SBT
0%
ACD
0%
ECS
0%
Cs
0%
BT
0%
2
0%
S
0%
DS
0%
ABB
0%
DC
0%
18
0%
DDT
0%
D
0%
CW
0%
SS
0%
BC
0%
B
0%
AK
0%
DdB
0%
FT
0%
NM
0%
AWS
0%
P
0%
RR
0%
EM
0%
Nsd
0%
L
0%
TI
0%
IWS
0%
14
0%
BS
0%
FB
0%
GSh
0%
ASD
0%
CO
0%
2
0%
DOT
0%
Gm
0%
9
0%
GJD
0%
WT
0%
MT
0%
ST
0%
IH
0%
V
0%
Prt
0%
PH
0%
KCS
0%
7
0%
GP
0%
AMD
0%
IT
0%
Es
0%
CBR
0%
TM
0%
K
0%
TFT
0%
TT
0%
NT
0%
CLD
0%
PWD
0%
GWP
0%
P
0%
GSM
0%
NM
0%
Wss
0%
CCR
0%
TS
0%
Sw
0%
6
0%
Km
0%
FCR
0%
H
0%
Cdt
0%
ES
0%
SM
0%
ES
0%
OEB
0%
HV
0%
VB
Period covered
 -  
Next
Total no. of votes: 3560796
YOUR FAVORITE DOG BREED
Doberman Pinscher (DP) 707241
Dachshund (11) 554137
Black Russian Terriers (BRT) 488101
Yorkshire terrier (Yt) 340023
Basset Hound (BH) 251449
Keeshond (K) 205232
Scottish Terrier (ST) 187407
Boston Terrier (BT) 124678
American Eskimo Dog (AED) 121795
Great Dane (GD) 67308

Webvoter.net är en tjänst från Textalk. Fler tjänster:
E-handel och webbutik med Textalk Webshop, Smart publicering av trycksaker på nätet, Skapa webbenkät med Websurvey enkätverktyg, Publiceringsverktyg för webbtidningar, Avancerat publiceringsverktyg för webbplatser