VOTE FOR YOUR FAVORITE BREED!
Do you miss a breed on this list? E-mail me at irondog_nor@hotmail.com, and I will add it as soon as possible.

  
19%
DP
16%
11
15%
BRT
9%
Yt
7%
BH
6%
K
5%
ST
3%
BT
3%
AED
2%
GD
1%
12
1%
GS
1%
AST
1%
AH
1%
EBT
1%
N
1%
B
1%
13
1%
MP
1%
17
0%
WHW
0%
SI
0%
X
0%
La
0%
D
0%
19
0%
1
0%
3
0%
St
0%
5
0%
APB
0%
JRT
0%
AB
0%
BdF
0%
W
0%
CC
0%
8
0%
W
0%
Sh
0%
MB
0%
IG
0%
Psp
0%
P
0%
MS
0%
R
0%
Gb
0%
Eb
0%
CdB
0%
K
0%
M
0%
BSD
0%
LR
0%
F
0%
IS
0%
H
0%
Vi
0%
BF
0%
S
0%
A
0%
CKC
0%
BMD
0%
L
0%
3
0%
AS
0%
GS
0%
EB
0%
G
0%
20
0%
16
0%
FB
0%
WC
0%
ACS
0%
8
0%
PT
0%
AI
0%
BC
0%
AST
0%
AM
0%
GS
0%
IW
0%
GR
0%
ESS
0%
NE
0%
C
0%
CS
0%
10
0%
E
0%
DA
0%
21
0%
AT
0%
RT
0%
C
0%
15
0%
SS
0%
Lr
0%
FH
0%
CC
0%
KBT
0%
CT
0%
SD
0%
JC
0%
4
0%
A
0%
SB
0%
SBT
0%
BM
0%
ACD
0%
ECS
0%
Cs
0%
BT
0%
2
0%
S
0%
DS
0%
DC
0%
ABB
0%
18
0%
DDT
0%
DdB
0%
D
0%
CW
0%
SS
0%
BC
0%
B
0%
AK
0%
FT
0%
NM
0%
AWS
0%
P
0%
RR
0%
EM
0%
Nsd
0%
L
0%
TI
0%
IWS
0%
14
0%
BS
0%
FB
0%
GSh
0%
CO
0%
ASD
0%
DOT
0%
2
0%
9
0%
Gm
0%
GJD
0%
WT
0%
MT
0%
V
0%
ST
0%
IH
0%
Prt
0%
PH
0%
7
0%
KCS
0%
AMD
0%
GP
0%
TM
0%
Es
0%
CBR
0%
TFT
0%
K
0%
IT
0%
CLD
0%
TT
0%
NT
0%
PWD
0%
GWP
0%
GSM
0%
P
0%
NM
0%
Wss
0%
CCR
0%
TS
0%
6
0%
Sw
0%
Km
0%
FCR
0%
H
0%
Cdt
0%
ES
0%
SM
0%
ES
0%
OEB
0%
HV
0%
VB
Period covered
 -  
Next
Total no. of votes: 3650060
YOUR FAVORITE DOG BREED
Doberman Pinscher (DP) 707244
Dachshund (11) 576848
Black Russian Terriers (BRT) 553395
Yorkshire terrier (Yt) 340023
Basset Hound (BH) 251449
Keeshond (K) 205245
Scottish Terrier (ST) 188386
Boston Terrier (BT) 124678
American Eskimo Dog (AED) 121797
Great Dane (GD) 67309

Webvoter.net är en tjänst från Textalk. Fler tjänster:
E-handel och webbutik med Textalk Webshop, Smart publicering av trycksaker på nätet, Skapa webbenkät med Websurvey enkätverktyg, Publiceringsverktyg för webbtidningar, Avancerat publiceringsverktyg för webbplatser