VOTE FOR YOUR FAVORITE BREED!
Do you miss a breed on this list? E-mail me at irondog_nor@hotmail.com, and I will add it as soon as possible.

  
21%
DP
15%
11
11%
BRT
10%
Yt
7%
BH
6%
K
5%
ST
4%
BT
4%
AED
2%
GD
2%
12
1%
GS
1%
AST
1%
AH
1%
EBT
1%
N
1%
B
1%
13
1%
MP
1%
17
0%
WHW
0%
SI
0%
X
0%
La
0%
D
0%
19
0%
1
0%
3
0%
St
0%
5
0%
APB
0%
JRT
0%
AB
0%
BdF
0%
W
0%
CC
0%
8
0%
W
0%
Sh
0%
MB
0%
IG
0%
Psp
0%
P
0%
MS
0%
R
0%
Gb
0%
Eb
0%
CdB
0%
K
0%
M
0%
BSD
0%
LR
0%
F
0%
IS
0%
H
0%
Vi
0%
BF
0%
S
0%
A
0%
CKC
0%
BMD
0%
L
0%
3
0%
AS
0%
GS
0%
EB
0%
G
0%
20
0%
16
0%
FB
0%
WC
0%
ACS
0%
PT
0%
AI
0%
BC
0%
AM
0%
GS
0%
IW
0%
GR
0%
ESS
0%
NE
0%
C
0%
CS
0%
10
0%
E
0%
8
0%
21
0%
AT
0%
RT
0%
DA
0%
15
0%
C
0%
SS
0%
Lr
0%
FH
0%
CC
0%
KBT
0%
CT
0%
JC
0%
SD
0%
4
0%
A
0%
SB
0%
BM
0%
ACD
0%
AST
0%
ECS
0%
SBT
0%
Cs
0%
BT
0%
2
0%
S
0%
DS
0%
ABB
0%
18
0%
DDT
0%
DC
0%
D
0%
CW
0%
SS
0%
B
0%
BC
0%
AK
0%
FT
0%
AWS
0%
NM
0%
P
0%
RR
0%
EM
0%
DdB
0%
L
0%
Nsd
0%
14
0%
IWS
0%
TI
0%
BS
0%
ASD
0%
GSh
0%
FB
0%
CO
0%
Gm
0%
9
0%
GJD
0%
DOT
0%
2
0%
IH
0%
WT
0%
MT
0%
V
0%
ST
0%
Prt
0%
PH
0%
GP
0%
AMD
0%
7
0%
KCS
0%
TM
0%
Es
0%
K
0%
CBR
0%
IT
0%
NT
0%
TFT
0%
CLD
0%
TT
0%
PWD
0%
P
0%
GWP
0%
GSM
0%
NM
0%
Wss
0%
CCR
0%
TS
0%
Km
0%
Sw
0%
6
0%
FCR
0%
H
0%
Cdt
0%
SM
0%
ES
0%
ES
0%
HV
0%
OEB
0%
VB
Period covered
 -  
Next
Total no. of votes: 3419408
YOUR FAVORITE DOG BREED
Doberman Pinscher (DP) 707232
Dachshund (11) 516759
Black Russian Terriers (BRT) 386458
Yorkshire terrier (Yt) 340023
Basset Hound (BH) 251448
Keeshond (K) 205186
Scottish Terrier (ST) 185773
Boston Terrier (BT) 124678
American Eskimo Dog (AED) 121752
Great Dane (GD) 67307

Webvoter.net är en tjänst från Textalk. Fler tjänster:
E-handel och webbutik med Textalk Webshop, Smart publicering av trycksaker på nätet, Skapa webbenkät med Websurvey enkätverktyg, Publiceringsverktyg för webbtidningar, Avancerat publiceringsverktyg för webbplatser